FAQ a další dotazy

Neplaťte víc, než musíte. Sokolská energie přináší domácnostem, firmám i organizacím významné finanční úspory.

Ceny a kalkulačka úspor

Kolik ušetřím peněz s S-energií?

To záleží především na výši vaší útraty. Je jasné, že když budete platit například elektřinu za pár žárovek v kanceláři, tak nebude míra ušetřených peněz nikterak závratná. U plateb za energii domácností a sokoloven však může být ušetřená částka už velmi znatelná.

Úsporu si snadno spočítáte v naší on-line kalkulačce. S-energie momentálně patří mezi nejvýhodnější služby. Ceníky S-energie najdete zde.

Jaké je riziko, že se budou ceny v S-energii v budoucnu zvyšovat?

V případě nějakých zásadních změn na trhu s energiemi je možné, že dodavatel bude přinucen zvýšit cenu. Pro Vás ale bude platit ten ceník, který byl aktuální v době vašeho vstupu do služby a to až do doby konce sjednané smlouvy. Rozhodně se tedy nemusíte bát, že by Vám zničehonic přišla domů složenka na závratné sumy. Systém S-energie je postaven tak, že pravidelně (po dvou letech) soutěžíme nejvýhodnějšího dodavatele. V případě (většího) zdražení u toho stávajícího samozřejmě přecházíme k lepší nabídce. Pokud zdraží celý trh, ceny porostou, ale náš systém umožní být stále na relativně nízkých cenách. Jednoduše řečeno – vždycky se budeme maximálně snažit, abyste s námi netratili, ale získávali.

Kde mohu zjistit kolik ušetřím, jaká by byla roční spotřeba v S-energii?

Na našich stránkách je k dispozici on-line kalkulačka, která Vám vypočítá úsporu v S-energii. Je třeba do ní dodat správné údaje. U ceny je nutné zadat pouze cenu za komoditu, tedy obchodní složku bez DPH.

Pokud Vám kalkulačka vypočítá úsporu, která se Vám zdá nepřiměřeně veliká, případně nízká, pak je možné zaslat vyúčtování na adresu energie@sokolskaenergie.cz a my Vám spočítáme roční spotřebu a úsporu.

Jak ukončit spolupráci

Jak mohu vypovědět smlouvu a ukončit spolupráci, když nechci pokračovat v S-energii?

V létě 2020 proběhne soutěž na nové dodavatele. Na podzim bude zveřejněn ceník, rozeslaný informační mail s novými cenami. Bude-li se Vám líbit, pak není třeba činit žádné kroky, Vaše smlouvy budou převedeny pod nové dodavatele. Nebudou-li se Vám líbit, pak je třeba vypovědět Občanům s.r.o. plnou moc – zhruba do poloviny října – a již za Vás nebudou sjednávat smlouvy. Od 1. 1. 2021 budete mít dodavatele, kterého si sami zvolíte a oslovíte.

O S-energii

V čem je specifický energetický trh a co to pro mě obnáší?

V energiích na rozdíl od telekomunikací existuje docela dobré tržní prostředí. Je zde několik desítek hráčů na trhu a marže nejsou vysoké. Proto je relativně snadné přecházet mezi dodavateli, čímž se snižuje také míra rizika. Na druhou stranu tím, že je zde více tržní prostředí, nelze očekávat oproti telefonům desítky procent úspor. Ale zase se za energie platí často vysoké peníze, takže i menší úspora může dělat ročně tisícové (a u velkých rodinných domů i desetitisícové) úspory.

Má S-energie kamennou pobočku?

Nemá. Veškerá administrace je řešena elektronicky a připojit do sokolské energie se lze pouze přes náš formulář. Společnosti Yello a Armex  nemají náš projekt ve veřejné nabídce.

Je S-energie dodavatel?

Nikoli, do 31. 12. 2020 je dodavatelem plynu Armex a dodavatelem elektřiny je Yello.  Smlouvy máte přímo s dodavateli. Jejich vzor najdete na stránce Jaké smlouvy za mne TGI uzavírá.

Administraci projektu má na starost Občanům, s.r.o.

Pro koho je S-energie určená?

Musím být sokol, abych se mohl zapojit do projektu S-energie?

Ne, nemusíte. Tarify jsou určeny pro všechny zájemce, aktivně nabízeny jsou ovšem jen sokolské komunitě.

Kdo se může připojit do S-energie?

Domácnosti, spolky, firmy, úřady, školy, sdružení vlastníků jednotek, organizace atp. – nemusíte být sokol. U elektřiny není možné připojit do S-energie odběrná místa, která využívají vysoké napětí.

Pro stávající odběratele

Změnil jsem trvalý pobyt, jméno,…

V případě těchto změn je třeba vygenerovat novou plnou moc. Plná moc se generuje pouze z vyplněného formuláře. Napište na energie@sokolskaenergie.cz s žádostí o zaslání pozvánky z uvedených důvodů.

Chci změnit kontaktní údaje (mail, telefon, korespondenční adresu, číslo účtu)

V těchto případech kontaktujte sokolskaenergie@setrimeobcanum.cz s žádostí o změnu.

Změna výše záloh

Budete-li chtít změnit výši záloh, pak je možné přímo kontaktovat dodavatele (Yello, Armex) s žádostí. Je možné, že budou chtít doložit podklad, na základě kterého bude zřejmé, že zálohy mohou být nižší. O tom, že jste zálohy snížili, pak prosím informujte Občanům s.r.o. na sokolskaenergie@setrimeobcanum.cz.

Jsem součástí S-energie a chci přidat další odběrné místo/komoditu

Postup bude stejný jako při prvotním přihlášení. Tedy vyplníte registrační formulář. Do poznámek přihlášky pak napište, že přidáváte další odběrné místo/komoditu a vše podstatné. Pokud jste neměnili adresu trvalého bydliště nebo jméno, pak není třeba znovu posílat fyzicky plnou moc.

Pro zájemce o S-energii

Proč je nutné podepisovat při vstupu do S-energie plnou moc a kdo je zmocněncem?

Veškerý servis s projektem S-energie zajišťuje partner projektu – společnost Občanům, s. r. o., která byla vybrána na základě výběrového řízení a projekt S-energie s ní uzavřel smlouvu. Právě díky tomuto zprostředkování vám můžeme nabídnout veškerý servis a minimum starostí na vaší straně. Občanům, s.r.o., zajišťuje servis s vypovězením smluv a převod k novému dodavateli a call centrum, které pomůže vyřešit reklamace a zodpovědět dotazy. S-energie samozřejmě dohlíží na to, aby Občanům, s.r.o., nakládala se smlouvami pouze podle daných pokynů.

Co když nechci využít zprostředkovatelských služeb Občanům, s.r.o., a chci si vše zařídit sám?

Doporučujeme využít služeb Občanům, s.r.o., již od samého počátku. Nicméně pokud chcete, samozřejmě můžete vypovědět smlouvu s vaším stávajícím dodavatelem sám a Občanům, s.r.o., kontaktovat až po tomto kroku – opět je nutné vyplnit a odeslat plnou moc a poslední vyúčtování předchozího dodavatele (kvůli identifikaci odběrného místa). Je třeba počítat s tím, že Občanům, s.r.o., si na vyřízení žádosti a přihlášení místa do S-energie vyhrazuje dva týdny.

Vstup do S-energie zcela bez spolupráce s Občanům není možný.

Nemám informace o stavu mého převodu do S-energie

Kontaktujte s dotazem přímo partnerskou společnost Občanům, s.r.o. A to buď mailem (sokolskaenergie@setrimeobcanum.cz) nebo telefonicky 533 101 335 (ozve se zákaznická linka Terra Group, pod kterou Občanům, s.r.o., patří).

Přecházím k S-energii, komu mám nahlásit stav měřidel?

Stav měřidel můžete nahlásit stávajícímu dodavateli (u kterého končíte) nejpozději do pěti dnů. Na tomto základě by Vám měl vystavit konečnou fakturu. Jestliže stav nenahlásíte, pak může dodavatel udělat odečet odhadem.

Kde najdu smlouvy a na jak dlouho jsou sjednány?

Náhled smluv je uveden na stránce Jaké smlouvy za mne Občanům uzavírá. Smlouvy a podepsaná plná moc ze strany Občanům, s.r.o., Vám bude zaslána mailem – stačí si ji pouze založit, není třeba ji podepisovat (partnerská společnost Občanům, s.r.o., to za Vás udělala na základě plné moci). Rozpis záloh obdržíte přímo od dodavatele před nebo po připojení.

Mám fotovoltaickou elektrárnu, mohu se také připojit do S-energie?

Ano, výkup pro dodavatele Yello zařizuje společnost Pražská energetika (PRE). Smlouvy na výkup vyhotovují pouze pro fotovoltaiky (FVE) s licencí. Opět platí, že je vhodné uvést do poznámek v přihlášce vše podstatné. Pokud bude Občanům, s.r.o., potřebovat doplnit informace, ozvou se.

Koupili jsme nemovitost, stěhuji se do pronájmu

Doporučujeme přihlásit se jako odběratel k dosavadnímu poskytovateli energií v daném odběrném místě. K poskytovali musíte vyrazit osobně se stávajícím odběratelem, odběrné místo na Vás převedou na počkání. Je důležité přihlásit se dosavadnímu poskytovateli bez závazků a na dobu neurčitou. Teprve poté požádejte o vstup do S-energie a předejte řešení Občanům, s.r.o. Ta Vás následně po třech měsících převede k S-energii. Tento postup doporučujeme.

Chcete-li se do S-energie přihlásit rovnou, pak to uveďte do poznámek přihlášky a společnost Občanům, s.r.o., Vás bude kontaktovat, zda je to možné a jaké dokumenty bude třeba doložit - doklad o tom, že nemovitost je převedena na nového majitele, plnou moc od původního odběratele (aby mohla provést odhlášení od stávajícího dodavatele) a předávací protokol (do něj vyplňujete stavy elektroměrů v okamžiku předání). Vše bude třeba na Občanům, s.r.o., opět poslat poštou. Tento postup považujeme za komplikovaný a zdlouhavý, proto ho nedoporučujeme.

Potřebuji připojit zcela nové odběrné místo – zařídit připojení elektroměru/plynoměru

Pokud jste např. postavili dům nebo zařizujete připojení plynu a chcete vstoupit do S-energie, pak doporučujeme přihlásit odběrné místo k dominantnímu dodavateli. Toto přihlášení je třeba udělat na dobu neurčitou a bez závazku. Poté by proběhlo přihlášení do S-energie. Postup se může zdát komplikovaný, ale dosavadní zkušenosti ukazují, že se jedná o nejrychlejší postup, jak se zákazník může do S-energie dostat.

Jak dlouho trvá převod odběrného místa?

V tomto hrají roli smlouvy a jak rychle dodáte kompletní doklady Občanům, s.r.o. U smluv na dobu určitou jste vázání závazkem, tedy připojeni k S-energii budete až po ukončení Vaší smlouvy. U smluv na dobu neurčitou je obvykle tříměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce. Opět platí, že je třeba vše podstatné uvést do poznámek. Přihlašujete-li se uprostřed měsíce a chcete, aby Občanům, s.r.o., podalo výpověď tak, aby běžela od prvního následujícího měsíce, pak to prosím v poznámce zdůrazněte.

Co všechno musím uvést do přihlášky?

Vždy je potřeba doložit alespoň vyúčtování nebo smlouvu. Smlouva je důležitá proto, že z ní vyplývá jak máte nastavený Váš závazek – zda na dobu určitou či neurčitou. Pokud smlouvu nemáte, pak doložte vyúčtování. Z dokumentů musí být patrné, že jste majitelem odběrného místa a je v nich uvedeno jedinečné číslo odběrného místa (plyn začína EIC, elektřina EAN). Ideální situace je ta, když doložíte oba dokumenty.

Do poznámek uveďte vše podstatné např. pokud Vám dodavatel zvyšuje ceny a umožňuje Vám odstoupit, pak doložte dopis o zvýšení a uveďte to do poznámek.

Pomáhají nám