Jaké smlouvy za mne Občanům, s. r. o. uzavírá?


Podepsáním plné moci jste předali zprostředkovatelské společnosti Občanům, s.r.o., práva na uzavírání smluv s novými dodavateli energie. Občanům, s.r.o., za Vás takto vyřeší byrokracii spojenou se vstupem do projektu a s převodem závazku k jinému dodavateli.

Příklady smluv, které za Vás Občanům, s.r.o., uzavírá najdete zde:

Armex – dodavatel plynu

Smlouva o sdružených službách (fyzická osoba)

Smlouva o sdružených službách (právnická osoba)

Yello – dodavatel elektřiny

Smlouva o sdružených službách (fyzická osoba)

Smlouva o sdružených službách (právnická osoba)

Podrobný návod na vstup do projektu S-energie včetně informací o tom, kdy a komu máte poslat plnou moc, najdete v tomto článku.

Další články

Pomáhají nám