Přihlášení do S-energie krok za krokem


Do projektu můžete přihlásit svou domácnost či např. svou firmu. V S-energii se lze přihlásit k odběru elektrické energie, zemního plynu či obojího.

Vyplním přihlášku

Vyplňte přihlášku v odkazu Přihláška do programu.

Kromě povinných osobních údajů je důležité také zkontrolovat, zdali je v uvedeném seznamu zmíněn váš současný dodavatel energií. Pokud ho ve výpisu formuláře naleznete, nemusíte dělat nic dalšího. V opačném případě zde máte kolonku pro ruční vepsání. Tento krok je důležitý z toho důvodu, že zprostředkovatelská firma Občanům, s.r.o., potřebuje k zařízení vašeho převodu do S-energie Vaši plnou moc k náležitým operacím, které se týkají vyvázání smlouvy s Vaším aktuálním dodavatelem energie a zařízením nové smlouvy.

Důležité je také nahrát dokumenty vztahující se k Vaší stávající smlouvě/smlouvám, tedy poslední vyúčtování služeb energií a smlouvu se stávajícím dodavatelem (vše je popsáno ve formuláři). Doplňující informace pak můžete ještě napsat do poznámek.

Pokud jste u stávajícího dodavatele vázáni delším závazkem, Občanům, s.r.o., za Vás tento závazek pohlídá a k S-energii Vás přihlásí, jakmile to bude možné, i v tomto případě se tedy můžete přihlásit hned.

Vytisknu plnou moc

Po vyplnění a odeslání formuláře vám přijde na Váš email zpráva, která potvrdí úspěšné vytvoření žádosti o vstup do projektu. V příloze emailu naleznete také plnou moc, kterou je potřeba vytisknout ve dvou kopiích a podepsat.

Odešlu plnou moc na Občanům, s.r.o.

Obě podepsané kopie plné moci je pak třeba poslat na adresu:

Občanům, s.r.o.
Vídeňská 995/63
639 00  Brno

Na obálku napište S-ENERGIE. Před odesláním zkontrolujte, že máte opravdu dvě podepsané kopie!

Zajímá Vás, jaké smlouvy za Vás bude Občanům, s.r.o., podepisovat? Přečtěte si tento článek.

Vstupuji do S-energie

Po doručení plné moci může proces převodu začít. Občanům, s.r.o., za Vás zařídí výpověď od stávajícího dodavatele, to může trvat ze zákona až 3 měsíce. Pokud jste u stávajícího dodavatele vázáni delším závazkem, Občanům, s.r.o., za Vás tento závazek pohlídá a k S-energii vás přihlásí, jakmile to bude možné.

Jakmile dojde k výpovědi, přijde Vám nová smlouva s rozpisem zálohových plateb. Vy nastavíte patřičné placení záloh.

Jednou ročně vám přijde vyúčtování.

V případě potřeby doporučujeme specializované návody pro tyto případy:

Další články

Pomáhají nám